ST Elevasyonlu Akut Miyokart Enfarktüs Tedavi Protokolü

ST Elevasyonlu Akut Miyokart Enfarktüs Tedavi Protokolü

ST Elevasyonlu Akut Miyokart Enfarktüs Tedavi Protokolü

 

1-Hastanın damar yolu açılır.

2-Oksijen 4/lt. dak.verilir (2-3 saat)

3-4-8 mg. Morphin amp. İV yapılır ( 5 dakikada bir arttırılabilir, 20-25mg) İnferiör infarktüslü ve sinüzal bradikardili ise 25-50 mg. Dolantin amp.İV tercih edilir.

4-300 mg. Aspirin çiğnetilir. İdame olarak 75-300 mg. oral Aspirinle devam edilir. Aspirin kontrendike ise Clopidogrel başlanır. Kontrendike değilse de Aspirinle birlikte 300 mg Clopidogrel yükleme dozu verilir ve 75 mg idame doz ile 9 ay devam edilir.

5-Ağrı başlangıcından itibaren 90 dakika içinde koroner angio yapılabilecek hastalar koroner angiografiye yönlendirilir. Trombolitik tedavi, kontrendikasyon olmayan ağrı başlangıcından itibaren 6 saati aşan süre geçmemiş tüm hastalara yapılır.

a-75 yaşın altındaki, anteriör infarktüslü ve ağrısının başlangıcından itibaren 6 saatten fazla zaman geçmemiş, daha önce SKZ yapılmış, hipotansiyonlu

( 90/60mmHg.) hastalara tp-A

b-75 yaşın altında, ilk 4-12 saatte başvurmuş, 12 saati geçtiği halde göğüs ağrıları süren, ağrıları tekrarlayan, reinfarktüs bulguları olan  tüm hastalara SKZ uygulanır.

6-tp-A uygulanan tüm hastalara, SKZ uygulanan özel gerekliliği olan hastalara ayrı bir venadan 5000 Ü Heparin bolus yapılır ve ortalama 1000 Ü/saat, pıhtılaşma zamanı normalin 2 katı olacak şekilde İV heparin veya 2×7500-12500 sc heparin tedavisine 48 saat devam edilir. 48 saat sonra sc. düşük molekül ağırlıklı heparin verilir, ortalama 5-7 gün devam edilir.

7-Nitrogliserin perfüzyonu kontrendikasyon yoksa takılır. 10-20 mikrogram/dak. dozla başlanarak ağrı geçene kadar 5‘er mikrogram arttırılır. Perfüzyona 24-48 saat devam edilir. Daha uzun süre vermenin tolerans gelişmesi nedeniyle anlamı yoktur. Kan basıncı 90 mmHg altına düşerse, nabız <50 veya > 110 ise doz azaltılarak kesilir. Ani kesilmez.

8-Kontrendikasyon yoksa İV beta bloker, protokole göre yapılır. Oralle devam edilir.

9-Kontrendikasyon yoksa ACE inhibitörü başlanır.

11- Statin başlanır.

10-Devamlı ve nüks edici ağrı AGRESSİF TEDAVİ gerektirir. Ağrı mutlaka kesilmelidir. Morphin tekrarlanabilir, Nitrogliserin dozu arttırılabilir,  beta bloker dozu arttırılabilir, Non Q ise diltiazem verilebilir. Trombolitik tedavi yapılmamışsa yapılabilir. Tüm önlemlere rağmen ağrısı süren hastalara, koroner angiografi yaptılır.

11-Mİ komplikasyonsuz ise hastaneye alındığı andan itibaren commoda oturabilir. Hasta 2. Gün günde 2 kez koltukta oturabilir.4. gün traş olabilir.5. gün yürümeye başlayabilir. Komplikasyonlu hastalarda hekim önerisine göre hareket edilir.

Comments are closed.