Sık Ventriküler Erken Atımlar Ve Ventriküler Taşikardi Tedavi Protokolü

Sık Ventriküler Erken Atımlar Ve Ventriküler Taşikardi Tedavi Protokolü

Sık Ventriküler Erken Atımlar Ve Ventriküler Taşikardi Tedavi Protokolü

1-Oksijen verilir.
2-Damar yolu açılır.
3-EKG çekilir.
4-Hasta muayene edilir.
5-Hastadan kan aldırılıp kardiyak enzimler ve elektrolitler istenir.
6-Protokole göre tedavi başlanır.

Ventriküler Erken Atımları Olan Hastalarda Tedavi:

1-Ventriküler erken vurular organik kalp hastalığı zemininde gelişmemişse Beta blokerler, Class I C antiaritmik ilaçlar, sotalol kullanılabilir.

2- Ventriküler erken vurular akut miyokart enfarktüsünün 24-48 saatinde gelişmiş, T’ye yakın, couplet, triplet, bigemine, trigemine, multifokal özellikteyse ve reperfüzyona (bağlı ise antiaritmik tedaviye gerek yok) bağlı değilse Aritmal perfüzyonu kullanılabilir. Hipotansiyon yoksa İV beta bloker, oral betabloker verilebilir. 48 saatten sonra gelişen ventriküler erken vurularda ise Amiodaron perfüzyonu ( Amiodaron tedavi ptotokolüne bakınız) tercih edilir. Tedaviye oral amiodaron ile devam edilmeli ve koroner angiografi planlanmalıdır.

3-Ventriküler erken vurular organik kalp hastalığı zemininde gelişmişse Class I C sınıfı ilaçlar mortaliteyi arttırır, kullanılmamalıdır. Amiodaron seçilecek ilaçtır. Amiodaron mortaliteyi arttırmaz, azaltmaz.

4-Kardiyak yetersizliği olan hastalarda da amiodaron tercih edilmelidir.

Ventriküler Taşikardili Hastalarda Tedavi:

I- Nonsustained ( 30 saniyeden kısa süren) VT’de tedavi: Altta yatan kalp hastalığı yoksa betablokerler kullanılabilir. Akut MI’lı hastada Mexiletin ( Aritmal) perfüzyonu, Amiodaron Hasta akut MI’lı değilse Mexiletin, Amiodaron, kardiyoversiyon yapılması ve koroner angio, elektrofizyolojik çalışma planlanması

II- Sustained ( 30 saniyeden uzun) VT atakları olan hastalarda tedavi:
Organik kalp hastalığı yoksa beta bloker, verapamil, Class IA, IC, Class III antiaritmikler, kardiyoversiyon
Organik kalp hastalığı varsa Amiodaron (CAST), Sotalol (ESVEM), sonuç alınamıyorsa elektrofizyolojik tetkik ve ICD ( Implantabl cardiyoverter defibrillator) (AVID çalışmasına göre ICD tüm antiaritmiklerden üstündür)

Comments are closed.