Miyokart Enfarktüsündeki Komplikasyonların Tedavi Protokolu

Miyokart Enfarktüsündeki Komplikasyonların Tedavi Protokolu

Miyokart Enfarktüsündeki Komplikasyonların Tedavi Protokolu

1-Sinüsal taşikardi (100’den fazla hız): Sebebe yönelik tedavi (Ateş,anksiyete, volüm açığı,alınan ilaç vb.) Kontrendikasyon yoksa beta bloker
2-Sinüsal bradikardi ( 40’dan az hız): 0.4-0.6 mg.İV Atropin, Toplam doz 2mg olana kadar tekratlanabilir.Yanıt yok, hemodinami bozulmuşsa pace-maker
3-Atriyaltaşikardi episodlar halinde: Hemodinamik bözukluk yoksa tedavi gerekmez. Sürüyorsa hemodinamiyi bozuyorsa kardiyoversiyon
4-Atriyal flatter: a-Ventrikül hızı 100 üzerinde değülse tedavi gerekmez

b-Ventrikül hızı 100 üzerinde ise İV beta bloker, diltiazem, verapamil, kardiyoversiyon ( 50-100 jul)

5-Atriyal fibrillasyon: Atriyal flatter gibi tedavi edilir
6-Akselere A-V kavşak ritmi: Hız 70-130/dak. ise beklemelidir. 160-220/dak. Atriyal fibrilasyon gibi tedavi tedavi edilir.
7-Sık VEA’lar: Multşform, R on T, sık VEA’lar bete bloker, Lidocain, kontrol altına alınamıyorsa Amiodaron
8-Ventrikül:er taşikardi: Lidocain, Cardiyoversiyon
9-Ventriküler fibrilasyon: Kardiyoversiyon ardından Lidocain veya Cordaron
10-İdyoventriküler ritim 20-40/dak. Geçici pace, hız 60-110/dak. beklenmelidir
11-2.derecede A-V Blok. Bifasiküler blok ve tam blok: a- İnferiör MI, hemodinami bozulmamış 15 gün beklenir

b-Anteriör MI geçici pace takılır

12-Hipertansiyon: Beta bloker, ACE, Alfa metil dopa, etkisizse Ca antag.
13-Kalp yetersizliği: Hipovolemi, hipoksemi düzeltilir. a-Hafif: Furosemid İV (20-40mg.) gerekirse doz 3-4 saatte tekrarlanır.Morphin ( 4-8 mg. IV) Nitrogliserin perfüzyonu 10-15 mikrogram/dak. başlanır gerekirse 5 dak. bir 10 mikrogram arttırılır ( Düşük debili değilse, sağ MI yoksa) Nitroprussid 0.5-50 mikrogram7dak ( Kardiyak debi düşükse tercih edilmeli) b-Ciddi:Hafifteki tedaviye ilave Dobutamin (TA:80-100mmHg. ise 9 2.5-30 mikrogram/dak. Dopamin ve Dobutamin

Digital İV 1/4-1/2 amp İV, özellikle AF de varsa

14-Kardiyojenik şok. Dopamin, Dobutamin, Dopamin ve Dobutamin,acil angio ve revaskülarizasyon
15-Perikardit: Antikoagülan kesilir. 40 mg. Metil Prednisolon veya 8 mg. Deksamethazon İV verilir.

Comments are closed.