Kardiyopulmoner Canlandırma Protokolü

Kardiyopulmoner Canlandırma Protokolü

Kardiyopulmoner Canlandırma Protokolü

 

Hasta kısa sürede değerlendirilir. Nabız, kalp sesi ve solunum yoksa, siyanoze bir hasta ise:

1-Hasta tabanı sert, yastıksız bir yüzeye, sırt üstü yatırılır. baş arkaya itilir, çene açık tutulur. Yabancı cisim, takma diş varsa çıkartılır. Bir el alına konarak baş geri itilir, diğer el boyun altına yerleştirilir ve çekilerek hava yolu açık tutulmaya çalışılır ve spontan solunum yoksa ağızdan ağıza veya ağızdan buruna solunum başlatılır. Derin nefes alınır ve bu hastaya verilir. Dakikada 10-12 olacak şekilde devam edilir. Göğüs inip kalkmalıdır. Entübasyon için anestezi çağırılır.

2-Damar yolu açılır. EKG çekilir.

3-Göğüs kompresyonuna başlanır. Kompresyon 80-100/dak. ve göğüs 5 cm inecek, kompresyon ve relaksasyon  süreleri hemen hemen eşit olacak şekilde yapılır. Her 5 kompresyonda bir solunum yaptırılır.

4-Defibrilatör hazırlanılır ve EKG çekilememişse bile 200 jul ( monofazik) ile hasta defibrile edilir. Düzelmezse tekrarlanır, 360 jule çıkılır.

5-EKG çekilmişse kardiyak arrestli bir hastada 3 tablo ortaya çıkabilir.

a-  Ventriküler taşikardi veya fibrillasyon: Hastaya kardiyoversiyon yapılmalıdır.3 kez defibrilasyona rağmen, EKG ‘de ince fibrillasyon örneği varsa 1/10000 5-10 ml adrenalin İV verilir ve defibrilasyon tekrarlanır. 3-5 dak. ara ile Adrenalin tekrarlanabilir. Yine düzelmezse ilave oksijen verilir. 1mEq/kg. sodyum bikarbonat İV yapılır ( Bu dozun yarısı resüssitasyon boyunca 15 dak. bir tekrarlanır), defibrilasyon tekrarlanır. Yine düzelme yoksa 100mg. İV Lidocaine yapılır. Defibrilasyon tekrarlanır. Düzelirse İV lidocain infüzyonuna devam edilir. Yine sonuç alınamazsa 150-300mg. Amiodaron bolus 10 dakikada yapılır. Defibrile edilir. Düzelirse1-2 mg/dak. 6 saat, 0.5-1mg. /dak. 24 saat gidecek şekilde devam edilir. İskemi, akut infarktüs varsa beta bloker yapılabilir. MI tedavi protokolü uygulanır. Hiperkaliemi varsa 10-30 ml %10 ‘luk Ca glukonat 1-5 dak. İV verilir.

b-Asistoli: 0.5 mg. Atropin İV yapılır. Cevap alınamazsa 5 dakika ara ile toplam 2 gram olana dek İV yapılır. Prekordiuma kuvvetli yumruk indirilir. Göğüs kompresyonuna başlanır. Masaj ile sonuç alınamıyorsa 5-10 ml 1: 1000 adrenalin İV yapılır. Asidoz, hipoksemi, hiper ve hipokaliemi varsa ona yönelik tedavi yapılır. Kalsiyum kanal blokeri aşırı dozundan şüpheleniliyorsa kalsiyum klorür 1gr. İV bolus uygulanır. Ritm geri dönmüyorsa eksternal daha sonra gerek varsa internal geçici pace maker uygulanır. Bazen ince fibrilasyon dalgaları olabilir. Böyle hastalar defibrile edilir.

c- Elektromekanik disosiasyon: EKG de elektriksel aktivite ve ritim var . Fakat nabız, kan basıncı yoktur. Hipovolemi, hipotermi, asidoz, hiperekaliemi, masif pulmoner emboli , infarktüs araştırılmalıdır. Sebebe yönelik tedavi yapılmalıdır. Kardiyopulmoner resüssitasyon yapılmalıdır.

Comments are closed.