Glycoprotein IIb/IIIA Reseptör Antagonistleri (AGRASTAT) İle Tedavinin Kontrendeksiyonları

Glycoprotein IIb/IIIA Reseptör Antagonistleri (AGRASTAT) İle Tedavinin Kontrendeksiyonları

Glycoprotein IIb/IIIA Reseptör Antagonistleri (AGRASTAT) İle Tedavinin Kontrendeksiyonları

 

1-Aktif internal kanama

2-Aort disseksiyonu varlığı veya şüphesinin bulunması

3-İntrakranial tümör

4-İntrakranial kanama varlığı veya anamnezi

5-Arteriovenöz malformasyon veya anevrizması bulunan hastalar

6-Trombosit sayısının 150.000/mm3 altında olması

7-Bilinen koagülopati,trombosit hastalığı veya trombositopeni              öyküsü

8-Ciddi kontrol edilemeyen hipertansiyon, sistolik 180 mmHg,           diyastolik 110 mmHg ve üstü

9-Son bir yıl içinde serebrovasküler hastalık öyküsü

10-Oral antikoagülan kullanımı veya hemorajik diyatez varlığı

11-Son bir ay içinde majör cerrahi girişim veya fiziksel travma geçirenler

12-Son bir yıl içinde gastrointestinal veya genitoüriner sistem kanaması geçirilmesi

13-Hemorajik retinopati

14-Hamilelik

15-Ağır karaciğer yetersizliği

16-Akut perikardit

17-Kronik böbrek yetersizliği

Comments are closed.