Acilde Tanı Zorluğu Olan Durumların EKG Bulguları

Acilde Tanı Zorluğu Olan Durumların EKG Bulguları

Acilde Tanı Zorluğu Olan Durumların EKG Bulguları

Sol Dal Bloklu (LBBB) Hastada Akut MI Tanısı İçin EKG Kriterleri

1-QRS ile aynı yönde yani konkordan > 1 mm ST elevasyonu

2-V1-V2 ya da V3 de >1mm STçökmesi
3-QRS ile ters yönde olan >5 mm ST yükselmesi
4-V5, V6 da (+)T dalgası
5- Sol eksen sapması

Geçirilmiş MI +LBBB

1- DI, avL, V5, V6 dan herhangi ikisinde >0.04 sn q dalgası
2- DI, avL, V5, V6 dan herhangi ikisinde rsR’
3- V1-V6 R amplütüd azalması
4- V3-V5 çentikli S
5- DIII, avF Q dalgası sol eksen sapması yoksa
6-DI, avL, V5, V6 dan herhangi ikisinde çentikli R varlığı
7-V1-V4 Q dalgası 8-2 veya daha fazla inferior derivasyonda çentikli R

”Pacemaker” lı Hastada Akut MI EKG Bulguları

1-Eski EKG ‘den farklı ST elevasyonu veya depresyonu
2-Negatif QRS olan derivasyonlarda 5mm ve üzeri ST yüksekliği
3-QRS ile aynı yönde 1 mm ve üzeri ST elevasyonu
4-V1-V3 1 mm ST depresyonu
5-V3 ya da V4 ‘de S dalgası çıkan kolunda 50 ms ( 2.5 küçük kare) veya üzeri çentik oluşu
( Cabrera işareti) 6- DI, avL veV5, V6’da R dalgasının çıkan kolunda 50 ms ve üzerinde çentik olması ( Chapman işareti)

Comments are closed.